Rak – czujnik do wykrywania raka

Czujnik wykrywający raka – to urządzenie opracowane przez amerykańskich naukowców z Harvard University umożliwia detekcję w czasie rzeczywistym znaczników biochemicznych informujących o zaistniałej przemianie komórek zdrowych w nowotworowe.

Czujnik zbudowano z 200 pojedynczych nanowłókien krzemowych, do których dołączone są odpowiednio dobrane przeciwciała, łączące się za pomocą receptorów z badanymi białkami – znacznikami raka.

hastagi na stronie:

#cytoliza wikipedia #silna cytoliza #cytoliza pochwowa #cytoliza komórek

Authors
Tags , , , , , ,

Related posts

Top