Morfologia komórek obserwowanych w rozmazach cytologicznych

Morfologia komórek obserwowanych w rozmazach cytologicznych:

o w stanach zapalnych
o w nadżerkach szyjki macicy
o raku szyjki macicy
+ Cechy komórek raka przedinwazyjnego
+ Cechy komórek raka inwazyjnego

W stanach patologicznych odczytywanie rozmazu cytologicznego niejednokrotnie nastręcza szereg bardzo istotnych trudności. Z tego też powodu analizując preparat cytologiczny należy zwracać baczną uwagę nie tylko na morfologiczny obraz komórek, ale i na środowisko, z którego, czy do którego komórki zostały złuszczone. Zmiany środowiska z którego pochodzą złuszczone komórki nabłonkowe odczytuje się z tzw. tła preparatu (otoczenie komórkowe). “Brudne” tło preparatu (duża domieszka śluzu, bakterii, leukocytów, rozpadłych komórek) towarzyszy zwykle procesom zapalnym. Jeśli tło preparatu jest brudne, a kształt, wielkość czy sposób barwienia się komórek nabłonkowych odbiega od tych, które spostrzegamy w warunkach fizjologicznych, można myśleć o tym, że proces zapalny doprowadził do zmiany biologii nabłonka. Obserwowane nieprawidłowości komórkowe przy czystym tle preparatu, to zwykle daleko posunięte zmiany w biologii tkanek, aż do procesu przednowotworowego, czy nowotworowego włącznie.

Wstępna ocena charakteru obrazu cytologicznego:

* układ komórek – jeśli wszystkie niemal komórki stanowią komórki izolowane to zwykle rozmaz został pobrany ze sklepienia pochwy. Te, które pobierane są z tarczy części pochwowej szyjki macicy charakteryzuje to, że zazwyczaj komórki nabłonkowe leżą blisko siebie, w płatach bądź zlepach. Warto jednak pamiętać, że w procesach nowotworzenia zmienia się przyleganie i �zlepność� wzajemna komórek. W wyniku tego procesu niejednokrotnie zmienione nowotworowo komórki występują w postaci izolowanych. O płacie komórkowym mówimy, jeśli wszystkie (denej grupy) komórki ułożone są regularnie, ich granice są dobrze widoczne i ułożone są w jednej płaszczyźnie. Zlep ma miejsce przy gorszej widoczności wszystkich komórek, z których część nakłada się na siebie dając złą widoczność granic i biegunowości poszczególnych komórek. Syncytium komórkowe (zespólnia) – wobrazie cytologicznym charakteryzuje się brakiem widoczności granic komórkowych, nieregularnym układem, brak zachowania biegunowości komórek. Układ ten jest rzadko spotykany w stanach fizjologicznych.

* całkowita liczba komórek

* sposób wychwytywania barwników – jako reakcja chemiczna między barwnikiem, a składowymi chemicznymi cytoplazmy i jądra komórkowego, stwarza przesłanki do wstępnego wnioskowania na temat stanu biologicznego komórek, oraz toczących się w niej procesów.

* liczba jąder komórkowych, układ chromatyny jądrowej, obecność jąderek

Rozmazy cytologiczne w zmianach zapalnych

# nadmierne złuszczanie komórek nabłonka;
# znaczna liczba leukocytów i histiocytów;
# zmiana reakcji barwnych;
# zmiana wielkości, kształtu oraz zachowanie się jąder komórkowych – obserwowane zjawisko dyskariozy (dyskaryosis)

* komórki warstw powierzchniowych i pośrednich:
o wielkość komórek prawidłowa
o cytoplazma komórkowa � brzegi komórki postrzępione, �powygryzane�, dobrze widoczne, często widoczne tzw. �halo� okołojądrowe
o jądra komórkowe � większe, zwykle nierównego kształtu, błona komórkowa niezbyt ostro widoczna, wzmożone powinowactwo do barwników jądrowych � nieznaczna hyperchromazja
* komórki warstw głębokich
o wielkość komórek prawidłowa
o cytoplazma niezbyt obfita, cyjanofilna, granice dobrze widoczne
o jądra komórkowe powiększone, hyperchromatyczne, granica jądra wyraźna, błona jądrowa nieco pogrubiała, chromatyna jądrowa zbita w nierówne ziarna, a na ich tle widoczne jąderko, przesunięty stosunek masy jądra do cytoplazmy na korzyść jądra

Rozmazy cytologiczne w zmianach zapalnych

Rozmazy cytologiczne w zmianach zapalnych

hastagi na stronie:

#hyperchromazja #cytologia erytrocyty #cytologia erytrocyty w tle #liczne leukocyty w pochwie #erytrocyty w pochwie #liczne erytrocyty cytologia #cytologia liczne erytrocyty #dyskarioza komórek #erytrocyty w cytologi #erytrocyty w rozmazie cytologicznym

Related posts

Top