Kiedy kobiety rodzą dzieci?

Z danych GUS wynika, że: Kobiety z wyższym wykształceniem pierwsze dziecko rodzą, mając średnio niewiele ponad 27 lat. Natomiast pierwsze dziecko matek z wykształceniem niepełnym podstawowym przychodzi na świat, gdy te mają 18 lat. W Polsce obserwuje się stosunkowo wysoki odsetek matek nastoletnich (prawie 8%) oraz w wieku 35 lat i więcej (ponad 10%). Dla porównania, w pierwszej połowie lat 80. oba te wskaźniki kształtowały się na poziomie około 6%.

W ciągu ostatnich 10-15 lat niemal podwoiła się liczba porodów kobiet w wieku 30-44 lat. Prawie 1/4 kobiet rodzących po 30. roku życia to te, które rodzą, po raz pierwszy. W krajach dobrobytu istnieje tendencja do opóźniania decyzji prokreacyjnych, a w krajach rozwijających się – do ich przyśpieszania. W Polsce, szczególnie w ostatnich latach, również ugruntowuje się tendencja do opóźniania decyzji prokreacyjnych.

Related posts

Top